HAKKIMIZDAÇukurova Teknokent ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı, 17.07.2004 tarihinde 25525 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ise 17.05.2005 tarihinde kurulmuştur. Çukurova Teknokent’in kurulma amacı; Bölgemizde daha etkin bir üniversite-sanayi işbirliği sağlanarak, daha fazla araştırma yapılabilmesi imkanının yaratılması ve yapılan araştırmaların ekonomik değere dönüşebilmesi konusunda üniversitenin gelişmiş insan gücü ve altyapı olanaklarının rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara sunularak, üniversite-sanayi arasında bir sinerji oluşmasına katkı sağlamaktır.


Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. altında, Teknoloji Transfer Ofisi, Adana Girişimcilik Merkezi, Kimya Vadisi, Kuluçka Merkezi, Patent Ofisi ve Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Ofisi birimleri ile 100’ün üzerinde Ar-Ge Firması bulunmaktadır.

Çukurova Teknokent, toplam 834.904 m² alana sahiptir. A ve B bloklarda toplam 7.920 m² kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapımı tamamlanan Yönetim ve Kuluçka Merkezi binası toplam alanı 5.934 m² dir. 20-125 m² arasında değişen ofis alanları bulunmaktadır. 1.000 m² den daha fazla Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılmış Ar-Ge binası ve Tarımsal Ar-Ge faaliyetleri için 20.000 m² Ar-Ge serasına sahiptir. Akıllı tahta ile sunum imkânı tanıyan ve fiber optik internet altyapısına sahip 30’ar kişilik eğitim salonları ve 200 kişilik konferans salonu bulunmaktadır.


Galeri