Fikri Sinai Mülkiyet Hakları


AKADEMİK HİZMETLER

Çukurova Teknokent olarak, TTO birimimizde bulunan Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Ve Lisanslama Hizmetleri Modülü;

6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” ve 30195 sayılı “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince Çukurova Üniversitesi kadrosunda bulunan tüm akademik ve idari personel ile öğrenciler için,

·         Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda strateji geliştirilmesi, yol haritasının belirlenmesi ve uygulanması

·         Fikri Mülkiyet hakkında farkındalık oluşturacak eğitim, seminer ve konferansların düzenlenmesi

·         Çukurova Üniversitesi bünyesindeki araştırmacıları buluş yapmaya ve buluşlarını tescilleyerek korumaya yönelik teşvik edici sistemlerin kurgulanması

·        Çukurova Üniversitesi bünyesinde, ortaklığında ve altyapısı kullanıldığı durumlarda gerçekleşen buluşların ticarileşme potansiyelini gösteren ön değerlendirme raporunun hazırlanması

·         Ticarileşme potansiyeli belirlenen buluşların hak sahipliği üzerinde karar alma süreçlerinin yürütülmesi

·         Buluşların başvuru ve tescil süreçlerinin yönetimi

·         Tescillenmiş buluşların, ticarileştirme faaliyetleri kapsamında ekonomik bir değere dönüşmesinin sağlanması

·         Fikri ve sınai mülkiyet mevzuatını güncel tutacak çalışmaların yapılması

·         Fikri ve sınai mülkiyet hakları başvuru ve tescilleri ile ilgili istatistiklerin tutulması ve raporlanması

·         Kamu ve/veya özel sektör tarafından sunulan “Fikri Mülkiyet” tabanlı teşvik ve hibeler hakkında buluşçuların bilgilendirilmesi

faaliyetleri yürütmektedir.

 

DIŞ HİZMETLER

·         Marka, Patent ve Tasarım Danışmanlığı (Patent Modülü)

o  Çukurova Teknokent olarak; Marka, Patent ve Tasarım tescil süreçlerinin yürütülmesinde ön araştırma, başvuru ve belge süreçlerinin işletilmesi ile ilgili danışmanlık hizmeti

·         Markalaşma ve Kurumsal Kimlik Oluşturma Hizmetleri (İletişim Modülü)

o    Kurumsal logo tasarımı

o    Kurumsal e-posta

o    Kurumsal kimlik/kültür oluşturma

o    Yönetim ve organizasyon danışmanlığı

o    Marka yönetimi

o    Pazarlama

o    İletişim (kurum içi iletişim - müşteri ilişkileri)

o    İş modeli tasarımı

o    Ekip yönetimi ve liderlik

o    İnsan kaynakları yönetimi

o    Performans, kariyer yönetimi

·         Sosyal Medya Danışmanlığı

o    Mavi tik oluşturma süreç yönetimi

·         Patent Değerleme (Patent Modülü - Firdevs Patent Ortaklığında)

o    Çukurova Teknokent olarak vermiş olduğumuz Patent Değerleme Hizmeti ile tescillenen patentlerinizin pazar durumu hakkında somut ve kıyaslanabilir veri ve değerler elde edebilirsiniz.

·         Fikri Mülkiyet Eğitimi (Patent Modülü – Firdevs Patent Ortaklığında)

o    Patent Süreçleri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi

o    Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalık Eğitimleri

o    Fikri ve Sınai Mülkiyet Uzmanlık Eğitimi

o    Patent ve Marka Vekilliği Hazırlık Eğitimi

 

Patent başvurusu esnasında doldurulması gereken belgeler şunlardır: 

o    Buluş Bildirim Formu

o    Paylaşım Sözleşmesi

o    Gizlilik Sözleşmesi

o    Hizmet Patent Dilekçesi

 

  Linke tıklayarak bu belgelere ulaşabilirsiniz: https://drive.google.com/drive/folders/1S4TNopmWFgs92kDKbB4UaWbvNn3ajtQD?usp=sharing