Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

  

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ (KÜSİ) İL PLANLAMA VE GELİŞTİRME KURULU TOPLANTISI ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilen görev ve yetkiler çerçevesinde hazırlanan “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliği” doğrultusunda illerde Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu oluşturuldu.


Adana’da Valilik koordinasyonunda oluşturulan Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu ikinci toplantısı Vali Yardımcısı Zafer Öz başkanlığında, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin ev sahipliğinde Covid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.


Vali Yardımcısı Zafer Öz’ün açılış konuşması ile başlayan toplantıda Covid-19 öncesi ve sonrası ilin sanayi durumu, ithalat-ihracat ve destekler ile ilgili gündem konuları görüşüldü ve genel değerlendirmeler yapıldı.


Toplantıda, Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar ve 2021-2023 il sanayi ve teknoloji çalışma planı hakkında kurul üyelerine bilgi verdi. Daha sonra, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak ildeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri hakkında sunumunu gerçekleştirdi. Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman Model Fabrika ve Yenilik Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ersin Akpınar ise Türkiye’de Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği temsilcisi Murat Torun Covid-19 öncesi ve sonrasında ilin sanayi durumu ve Çukurova Kalkınma Ajansı destekleri hakkında, KOSGEB Adana İl Müdürü Mehmet Eren ise KOSGEB tarafından sunulan kamu kurumlarının destekleri hakkında bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Osman Kara Türkiye ve Çukurova Bölgesi Enerji Sektörü, Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirket arasında yer alan Beta Transformatör Elektromekanik ve MFC Makine Teknolojisi firma sahibi Cenk Dağsuyu ise enerji sektöründe ithalatı yapılan ürünler hakkında sunum yaptılar. Projesi Çukurova Teknokent tarafından yürütülen ve Teknokent içerisinde kurulmuş olan Kimya Vadisi’nin mevcut durumu ile ilgili Prof. Dr. Selahattin Serin bilgilendirmelerde bulundu. Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Yürütme Kurulu’nun 29 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında karar altına alınan “Kurumların stratejik hedeflerinin belirlenerek ortak hedefler konulması” maddesi kapsamında belirlenen hedefler Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Endüstri Mühendisi Başak Başel tarafından kurul üyelerine aktarıldı.


Moderatörlüğünü Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün gerçekleştirdiği toplantı, kurul üyelerinin görüş, öneri ve değerlendirmeleri ile sona erdi.

Habere Git