TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ


TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ


Çukurova Teknoloji Transfer Ofisi (Çukurova TTO), bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bunların toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerini sağlamak amacı ile 12.12.2012 tarihinde kurulmuştur. Çukurova TTO’nun sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
Modül 1) Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim: Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, teknoloji, üniversite-sanayi iş birliği gibi konularda bilgi sahibi kılınması.
Modül 2) Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler: Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetleri sunulması.
Modül 3) Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri: Üniversite-Sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesinin, sanayinin sorun ve ihtiyaçlarına üniversiteden çözümler üretilmesinin sağlanması.
Modül 4) Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama: Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesi (patent vb.).
Modül 5) Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri: Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen, öğrenci ve yeni mezunlar tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi.

Web Sitesine Git