KULUÇKA MERKEZİ

KULUÇKA MERKEZİ


KULUÇKA MERKEZİ


4691 sayılı kanunda belirttiği üzere Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılar, olarak ifade edilmiştir.
Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yönetim ve Kuluçka Merkezinde yaklaşık 20 adet ofis bulunmaktadır. Kuluçka firmalarına ayrıcalıklı olarak diğer firmalardan alınan ücretin  başına ödenen ücretten ¼ oranında alınmaktadır. Şirketleşme ve ticarileşme konusunda danışmanlık sağlanmaktadır.
KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ: Teknokent’te faaliyet gösteren firmaların bölgede geliştirecekleri ve üretecekleri yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNASI: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, bu bölgelerde ürettikleri ve uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisinden müstesnadır.
ÇALIŞAN PERSONELİN MUAFİYETİ: Teknokent’te faaliyet gösteren gelir vergisi mükelleflerinin, bölgede çalıştırdığı araştırmacı, yazılımcı, Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır.
ÇALIŞAN PERSONELİN PİRİM DESTEĞİ: Teknokent’te faaliyet gösteren firmalarda görev yapan personelin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 31.12.2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.
TEMEL BİLİMLER DESTEĞİ: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesinden karşılanır.
YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRMA AVANTAJI: Teknokent’teki firmalar, yabancı uyruklu yönetici ve ,Ar-Ge/yazılım personeli çalıştırabilir.
GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan 4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunan bütün firmalar gümrük vergisi istisnasından yararlanabilirler.

AR-GE FİRMALARINA MAKİNE VE TEÇHİZATDA KDV MUAFİYETİ: Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan firmaların münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapacağı yeni makine ve teçhizat alımları KDV’den muaftır.