KİMYA VADİSİ

KİMYA VADİSİ


KİMYA VADİSİ

Kimya Vadisinden Endüstriyel Üretime


Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın güdümlü proje desteği ile oluşturulmuştur. Çukurova Teknokent binasında hizmet vermekte olan Kimya Vadisi Projesi, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ile yürütülmektedir.
Türkiye’de kimya sektöründe ithalatın azaltılarak ihracatın arttırılmasını sağlayacak olan Kimya Vadisi Projesi, gelişmekte olan Türkiye ekonomisi açısından da önem arz etmektedir. Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesinin en temel amacı ülkemiz ve bölgemizde üretilmeyen, katma değeri yüksek spesifik kimyasal maddelerin neler olduğunu belirleyerek bunların nasıl üretilebileceğini ve üretim teknolojisini ortaya koymaktır. Üretim teknolojisi ve fizibilitesi yapılan kimyasal maddeleri girişimcilerin bilgisine sunmak ve bunu yapabilecek alt yapıya sahip birim oluşturmak da amaçları arasındadır.
Dünyada 60 milyondan fazla bileşik bilinmekte olup endüstride ise 80 bin civarında kimyasal madde kullanılmaktadır. Fakat bu kimyasallardan sadece 2600 adedi ülkemizde üretilmektedir. Kimya Vadisi projesi ile bu sayıyı arttırarak devletimizin 2023 yılı kimyasal ihracatı için belirlenen 50 milyar dolarlık hedefine katkı sağlayacaktır.
1-) Sanayicilerin ithal ettiği ve üretmek istedikleri kimyasalların yapıları, Çukurova Teknokent binasında kurulan analiz laboratuvarlarında analizlerle belirlenecek.
Endüstriyel üretime önemli katkılarda bulunacak olan Kimya Vadisi, Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlayarak; kimyasal proses geliştirme, çiftçiler için pestisitler ve gübreler, sağlık sektörü için ilaç etkin maddesi, tekstil endüstrisi için sentetik boyar maddeler ve lifler, kozmetik endüstrisi için sabunlar ve güzellik yardımcı kimyasalları, gıda sanayi için sentetik tatlandırıcılar ve tatlar, ambalaj endüstrisi için plastikler ile kimyasallar ve otomobil endüstrisi için yapay kauçuk üretilmesi hedeflenmektedir.
2-) Bölgemizde bulunan hammaddeler, bu hammaddelerden neler üretilebileceği; örneğin, linterden saf selüloz, selüloz türevleri, v.s üretimi belirlenmeye çalışılacaktır.

Galeri