EEN OFİSİ

EEN OFİSİ


EEN OFİSİ


Avrupa İşletmeler Ağı (AİA), KOBİ’lerin uluslararasılaşmasına yönelik dünyanın en büyük ağıdır. AİA, Avrupa Birliği’nin büyüme ve istihdamı artırma stratejisine hizmet eden en temel araçtır ve Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere hizmet sunan ara yüzü işlevi görmektedir.

KOBİ’lere yönelik her coğrafyadan kamu ve özel sektör kuruluşunu bir araya getiren Avrupa İşlemeler Ağı, ülkemizde hem ulusal, hem uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine hizmet etmekte, kamu ve özel sektör ortaklığının başarılı bir örneğini oluşturmaktadır.